Ve dnech 4.7. - 29.7.2022 neordinuje MUDr. Kočová

Zástup zajišťuje MUDr. Kocián - chirurgie poliklinika Stamicova, Praha 6

Nemá smlouvu s ZP č. 205