Ve dnech  15.11. - 27.11.2018 neordinuje MUDr. Havlínová

Termíny sono kyčlí novorozenců  - středa od 14,00 hod. ve dnech 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.2018 a 2.1.2019

Probíhá výměna stávajících nevyhovujících výtahů firmou BREMA, spol. s r.o.

V I. etapě byla provedena výměna zadního výtahu. Po výměně zadního výtahu následuje

výměna výtahů u hlavního schodiště.

Staveniště bude opatřeno sádrokartonovou příčkou pro zamezení prašnosti a hlučnosti.

Za  omezení se Vám omlouváme a děkujeme za Vaši trpělivost po dobu stavebních prací.