Ve dnech 23.4.- 24.4.2018 a ve dnech 30.4. - 8.5.2018 neordinuje MUDr. Kalina

Ve dnech 12.4. - 24.4.2018 a 16.5. - 18.5.2018 neordinuje MUDr. Michaela Havlínová

Probíhá výměna stávajících nevyhovujících výtahů firmou BREMA, spol. s r.o.

V I. etapě bude provedena výměna zadního výtahu. Po tuto dobu nebude přístupné zadní schodiště. Ordinace, které mají

vstup ze zadního schodiště, budou omezeně přístupné z hlavních chodeb - čekáren. 

Po výměně zadního výtahu bude následovat výměna výtahů u hlavního schodiště. Staveniště bude opatřeno sádrokartonovou

příčkou pro zamezení prašnosti a hlučnosti.

Do čekárny pro zdravé děti k MUDr. Ruferové v 1.patře  je omezen přístup. Je možné u správce budovy si zapůjčit zámek a kočárky 

uzamknout v přízemí budovy v prostoru před oční optikou.

Omlouváme se za dočasná omezení a ztížené podmínky po dobu stavebních prací.