Ve dnech 8.7. - 19.7., 2.8., 9.8. a 22.8. - 30.8.2024 je ORL ambulance uzavřena

Zástup zajišťují: ORL Dlouhý lán, Na Dlouhém lánu 563/11, P 6, 1.patro vlevo od výtahu, tel. 277 071 977, email: orldlouhylan@usni.cz

                          ORL Dejvice, Vítězné náměstí 817/9, P 6, 5.patro naproti výtahu, recepce tel. 277 071 971, email: orldejvicka@usni.cz