Před vyšetřením v ordinaci ORL je nutné se objednat telefonicky nebo emailem.

Akutní pacienty jsme schopni vyšetřit ten den po telefonické domluvě.