Probíhá výměna stávajících nevyhovujících výtahů firmou BREMA, spol. s r.o.

V I. etapě byla provedena výměna zadního výtahu. Po výměně zadního výtahu následuje

výměna výtahů u hlavního schodiště.

Staveniště bude opatřeno sádrokartonovou příčkou pro zamezení prašnosti a hlučnosti.

Za  omezení se Vám omlouváme a děkujeme za Vaši trpělivost po dobu stavebních prací.