Ve dnech 29.7. - 9.8.2019 neordinují lékaři ORL ambulance. Zástup zajišťuje ambulance ORL Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6 - Veleslavín,

1.patro vlevo od výtahu, tel. č. 251 097 264, email: orldlouhylan@usni.cz

Ve dnech 26.8. - 30.8.2019 neordinuje MUDr. Bruthansová. Zástup zajišťují:

26.8.2019       MUDr. Netušilová  

27.8 -29.8.      MUDr. Martincová

30.8.2019       MUDr. Antoň